Dialektyka dziewictwa

Turku„Dialektyka dziewictwa”, czyli o kontrolowaniu obyczajów młodzieży na wsi polskiej w czasach wczesnonowożytnych. To będzie przedmiotem mojego referatu na konferencji „Framing Premodern Desires” w Turku (zob. oficjalną stronę konferencji).

Reklamy