Książki / Books

Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII w.

(Kraków: Universitas 2020)

Earning Heavenly Salvation. Peasant Religion in Lesser Poland. Mid-Sixteenth to Eighteenth Centuries

(Berlin: Peter Lang 2020)

Love in the Fields. Relationships and marriage in rural Poland in the early modern age: social imagery and personal experience

(Warsaw: Tadeusz Manteuffel Institute of History PAS 2018)

Imaginations and Configurations of Polish Society. From the Middle Ages through the Twentieth Century, herausgegeben von Yvonne Kleinmann, Jürgen Heyde, Dietlind Hüchtker, Dobrochna Kałwa, Joanna Nalewajko-Kulikov, Katrin Steffen, Tomasz Wiślicz

(Göttingen: Wallstein Verlag 2017)

Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, pod red. Ewy Domańskiej, Rafała Stobieckego i Tomasza Wiślicza

(Kraków: Universitas 2014)

UPODOBANIE: Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia

(Wrocław: Chronicon 2012)

Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Pani Profesor Marii Boguckiej, pod redakcją Andrzeja Karpińskiego, Edwarda Opalińskiego i Tomasza Wiślicza

(Warszawa: DiG 2010)

Obserwacja uczestnicząca w naukach historycznych. Zbiór studiów pod redakcją Barbary Wagner i Tomasza Wiślicza

(Zabrze: Inforteditions 2008)

Katalog małopolskich ksiąg sądowych wiejskich z XV-XVIII w.

(Warszawa: NDAP 2007)

Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku

(Warszawa: I Wydział PAN 2004)

Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku

(Warszawa: Neriton-IH PAN 2001)

Rezydencje w średniowieczu i czasach nowożytnych. Zbiór studiów pod redakcją naukową Edwarda Opalińskiego i Tomasza Wiślicza

(Warszawa: Neriton-IH PAN 2001)

Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej. Zbiór studiów pod redakcją naukową Edwarda Opalińskiego i Tomasza Wiślicza

(Warszawa: Neriton-IHPAN 2001)


Recenzje:

Imaginations and Configurations of Polish Society:

  • Laurie Koloski, „Slavic Review”, Vol. 78, 2019, no 2, pp. 551-553, doi:10.1017/slr.2019.127
  • Katarzyna Chmielewska, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung”, Bd. 69, 2020, Nr. 1, pp. 119-120

Upodobanie: Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku:

Obserwacja uczestnicząca w naukach historycznych:

  • Elżbieta Tarkowska, „Kultura i Społeczeństwo”, T. 53, 2009, nr 2, s. 126-128

Katalog małopolskich ksiąg sądowych wiejskich z XV-XVIII w.:

  • Piotr Guzowski, „Studia Źródłoznawcze/Commentationes”, T. 47, 2009, s. 303-304

Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku:

  • Wojciech Piasek, Podróż w poszukiwaniu tożsamości: kilka refleksji na marginesie lektury książki Tomasza Wiślicza „Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdzesiątych XX wieku”, „Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, T. 11, 2008, s. 153-158

Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku

  • Edmund Kizik, „Kwartalnik Historyczny”, R. 110, 2003, nr 4, s. 156-162
  • Rafał Kuśmierczyk, „Nasza Przeszłość”, T. 99, 2003, s. 459-467
  • Andrzej Wyczański, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” T. 48, 2004, s. 259-261
  • Edmund Kizik, The peasants’ religiousness, „Acta Poloniae Historica”, T. 90, 2004, s. 157-165

Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej:

  • R. Kamiński, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, T. 50, 2002, s. 91-92