Dziedzictwo Jakuba S.

Dziedzictwo

10 kwietnia będę mówił o Dziedzictwie Jakuba Szeli w ramach konferencji pt. Chłopskość i jej dziedzictwo w polskiej historii i kulturze, organizowanej przez IBL PAN i Wydział Polonistyki UW. Szczegółowe informacje i program można znaleźć tutaj (Biuletyn Polonistyczny).

Reklamy

My i oni

my-i-oni

Właśnie się ukazał tom pt. My i oni. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, pod redakcją Wojciecha Kriegseisena.

Spis treści: Czytaj dalej

Starość i inne okresy życia

p1245

Ukazał się dwutomowy zbiór studiów pt. Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym) pod redakcją Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej i Andrzeja Szwarca (Warszawa: DiG 2016). W tomie I („Metodologia, demografia, instytucje opieki”) opublikowany został mój artykuł pt. Starość i inne okresy życia w konceptualizacjach historyków epoki przednowoczesnej (zob. Academia).